Voorwoord websitehouder en bedenker Yellow Agro ,gericht aan den hooggeachte lezer;

Mijn naam is Willibrordus van der Weide, geboren in 1961 te Bolsward(Nederland)

Als websitehouder ben ik er van bewust dat er in Nederland geen zuivere combinatie is van God & Landbouw.

De meest boeiende ontdekkingen/vindingen die ik deed waren vooral in de voormalige Sovjet-Unie periode van 1983-2022. Geboren en vol gegroeid in Bolsward, Nederland. Een erg lastige jeugd vol met vertroebelingen was het helaas. Mooier kan ik het niet brengen. Het idee dat de gevoerde gesprekken om mij heen niet hoger waren dan een ‘slap bak koffie schenken’ zegt genoeg hoe arm ik alles bezag. De omgeving ervoer ik als uiterst verstikkend, dom en vol goedkope aannames. Fijn dat ik op tijd antwoorden verkreeg, motivatie en opgang om te ontsnappen uit deze malaise.

Onze landbouw en haar hoop op aarde!

De landbouw zou ons rijke (agro)cultuur laten zien. Het bewust zijns factor van het bestaan van God bij mensen is helaas minimaal. Waar gezond boerenverstand vaak werd ingewisseld door experimenten als kunstmest en ongezonde bedrijfsvoering/grondbewerking. Een enorme vertroebeling van belangen is over de aarde gekomen. Een gezond volks(agro)cultuur kan mijns inziens nooit zonder God. Het was God zelf die ons vruchtbare bodems gaf met wetten voor beheer. Dat geldt ook voor het levens moraal op aarde. Het was de grootste mens op aarde, Jezus Christus de Nazireeër, die landbouw illustraties gebruikte als noodzaak voor ons leven(Johannes 6 vers 27). Hem werd alle autoriteit gegeven op aarde door God persoonlijk. Bij de Wederkomst van de mens Jezus Christus zal deze autoriteit leiden tot het ultieme landbouw op aarde. Ter glorie van de naam van God!

De mens werd nou eenmaal gemaakt uit de bodem. Daarom is de wederkerigheid van leven(mens) en bodem(voeding) bepalend.De landbouw staat namelijk altijd volop in de samenleving op aarde. Het gaat namelijk over boeren en tuinders die voedsel verbouwen en zorgen voor dieren(welzijn), bodembeheer, landschap, onderhoud, milieu en sociale banden(op het platte land). Niet iedereen is boer of tuinder, maar we eten wel allemaal! Het is dus altijd Bodem & Volk.

Een liefhebber en vriend(wie dat wil zijn) van God zal ooit leren; dat de enige bemiddelaar tussen de mens en God de mens Jezus Christus, de Nazireeër, is. Zijn model en autoriteit die hij heeft, is leidend. Het kunnen lezen en bestuderen vanuit de Bijbel, is een voorrecht voor alle wijsheid en inspiratie in ons leven. Een landbouw gebaseerd op alleen atheïsme, geld en materie is ijdelheid.

Onze media en samenleving onderwijst geen God. Hun onderwijs is gebaseerd op menselijke filosofie. Het uitten vanuit de Bijbel komt amper meer voor in Nederland. Zeker bij universiteiten zie je amper nog dat er vanuit Gods wijsheid en Schepping iets wordt beredeneerd. Vele boeren/tuinders hebben helaas ook geen relatie meer met God of nemen het niet zo serieus. Dat is onhandig want uiteindelijk zijn we volledige afhankelijk van God als Bron des Levens. Daarom kan het Boerendom als bron des levens nooit zonder God toekomst hebben. Deze aarde is niet van ons als beheerders. De boer kan zonder Gods ontzag nooit met gezond boerenverstand zich melden. Op landbouw beursen zie je ook al niemand meer die God glorie wil geven. In 2008 op de BIOFACH(Nurnberg) beurs deed ik dat nog wel tussen 2500 standhouders. Dat was niet alleen historisch maar ook vanzelfsprekend.

Glorie aan Jehowah God tijdens de BIOFACH beurs 2008, als enige! Onze uitvinding en toenmalige kaaswei/organische meststof CONDIT….

 

De tuinder en boer als Goddelijke uitvinding!

Deze website is dan ook voortgekomen uit mijn gedachtegoed over zuivel, land- en tuinbouw. Als gelovige in de enige Ware God(Unitarisme&Sociniasme)is het een voorrecht mij te uiten. In het verleden had ik de website”New World Agriculture”aangaande Gods landbouw. Dat was in de periode 2008-2014. Toen was ik nog lid van een religie genaamd “Jehova getuigen”. Mijn nieuwe en verbeterde inzichten zorgde voor een reset van achteraf valse leren en stellingen bij deze ‘man made’ religie. Gewetensvol en zuiver God zoeken kan helaas door religie snel vertroebelen. Samen met praktische ervaringen bracht het mij tot deze (her)nieuwde website.

Laat daarom uw licht schijnen, dat waren de wijze woorden van de grootste mens ooit op aarde, Jezus Christus de Nazireeër.

Associatie ‘New World Agriculture’ was opgericht in Georgie 2010. Doel was om een boerderij op te zetten voor God in het ‘Allazani Vallei’.

 

Het is de enige zuivel, land- en tuinbouw website op aarde die God werkelijk als Levensgever erkent, eert en looft in daden.

Wetenschap en God.

Wetenschap is pas wetenschap als we het gaan bevragen. Daarbij zou de wetenschap zich dienen te meten aan God den Schepper. Onze wetenschap heeft vele technieken kunnen ontwikkelen door ingenieurs en andere kundige mensen. Vaak ging dit vanuit de voortgang en oplos denkend vermogen. Helaas heeft onze wetenschap geen benul van God in het algemeen. Ze volgen een onnavolgbare evolutie theorie van Darwin, Einstein en anderen met allerhande excessen erbij als ruimtevaart en atoombommen fictie. Helaas zijn er maar weinige moedige wetenschappers die zich echt ontdoen van al die flauwekul. Dus aan theoretische natuurkundigen geen gebrek Als een universiteit alleen geld krijgt omdat ze Evolutie en Marxisme propaganderen dan is het een goddeloos niveau.  Zelden kom je nog een wetenschapper tegen die nederig is en opkomt voor God de Schepper in geloof, daad en waarheid. Wie verdedigt God tegenwoordig vanuit een zuivere beweegreden en hart op aarde? Psalm 37 vers 11.

” Zoals ik het begrijp vanuit de Bijbel: een goede boer boert met respect voor De Schepper wat rust geeft aan de bodem, voor zijn dieren, biodiversiteit en maakt onderdeel uit van een gemeenschap” (Mevrouw Judith Westerink). Zie haar uitgave als wetenschapper aan de WUR https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/Brochure-Goed-Boeren.pdf

Wat te bereiken met deze website? 

Mensen meer bewust maken dat de hele schepping zucht en pijn lijdt(Romeinen 8 vers 22). Leren en waarderen uit den Schepping leidt tot respect en geloof. Uiteindelijk kunt u een burger worden, die onbepaald gezond gaat boeren en wonen(Matheus 5; 5). Dit zal uiteindelijk tot een verandering van gedrag gaat leiden. De Wederkomst van de mens Jezus Christus op aarde betekent het begin van herstel. Dat gaat nooit zonder landbouw….. Genesis 8; 22 …dus zijn we zijn deel van de landbouw!

Het is daarom altijd; God&Landbouw,   God&Agriculture

Resultaat…….. Bij de Wederkomst(op aarde) van de mens/Koning Jezus Christus(de Nazireeër), de burgers onder zijn Koninkrijk zullen niet meer ziek en dood gaan(Jesaja 33 vers 24).

Het boeren op aarde zal in volledig herstel en regeneratief zijn. De eer en glorie gaat alleen naar Jehowah God(Psalm 24 vers 1). Kent u deze route niet neemt dan contact op en ga u eindelijk eens verdiepen. Uw leven is het kostbaarste als rechtvaardige,u heeft recht op toekomst.

Deze website gaat verder in op de activiteiten en wensen die er zijn met betrekking tot een beter rentmeesterschap op aarde.

In mijn optiek zijn alle mensen schepselen van God ondanks dat ze enorm vertroebelt, verward en verwaand zijn. Ook in onze zuivel en landbouw zien we dit terug. Er is nog veel te verbeteren vanuit Nederland. Hierin zie ik de missie als landbouw liefhebber en ambassadeur.

Wens u veel wijsheid toe op Gods aarde! Hulde aan den edele en gezond gelovige boer!

PS! Deze website wordt in het najaar 2022 aangepast . Excuses voor wat taal foutjes.

Was getekend;

W.A. van der Weide, websitebeheerder