.

Deze website is voortgekomen uit mijn gedachtegoed betreffende land- en tuinbouw met zuivel. In het verleden had ik al een website met “New World Agriculture” aangaande Gods landbouw en de toekomst aarde. Dat was in de periode 2008-2014. De nieuwe inzichten tezamen met mijn zuivere aanbidding naar God toe bracht mij tot deze verbeterde website.

De activiteiten van het bedrijf Yellow Energy BV samen met de Stichting Yellow Agro worden hier benoemd. De oprichter en voorzitter van de stichting is Willibrordus A. van der Weide.Het is de enige land- en tuinbouw website die God als Levensgever eert en looft in daden.” De oprichter gelooft dat de aarde, alleen de kringloop landbouw vanuit theocratie gaat kennen. De combinatie Bijbel en Gods Schepping staan als leidraad hier met persoonlijke bevindingen en meningen hierop. Houdt mij niet bezig met postulering en morbide fantasie. De wet der werkelijkheid is mijn regel, zo ook lateraal denken met empirisch onderzoek.

Deze website gaat in op de activiteiten en wensen die er zijn met betrekking tot een betere rentmeesterschap op aarde ondanks dat het goddeloze systeem nog regeert.

Wens u veel wijsheid toe op Gods platte aarde! Hulde aan de edele gelovige boeren en plattelanders.

PS! Deze website wordt in het najaar 2022 aangepast en uitgebreid met artikelen en informatie. Excuses.

W.A. van der Weide, websitebeheerder.