(L)Job 12 vers 8… de bodem die ons onderwijst. (R)Boeren protest tegen de algemene malaise.

Voorwoord websitehouder gericht aan den hooggeachte lezer;

Als websitehouder ben ik er van bewust dat er in Nederland(en elders)geen serieuze combinatie is van God & Landbouw. We leven in een geestelijk armoedig en energieloze bodem & volk situatie. Het bewust zijns factor van het bestaan van God is minimaal. De kerkgelovige, Islam en andere geloofsgenootschappen delen mee in deze enorme malaise.

De landbouw staat namelijk altijd volop in de samenleving op aarde. Het gaat namelijk over boeren en tuinders die voedsel verbouwen en zorgen voor dieren(welzijn), bodembeheer, landschap, onderhoud, milieu en sociale banden(op het platte land). Niet iedereen is boer of tuinder, maar we eten wel allemaal!

Een liefhebber en vriend(wie dat wil zijn) van God zal ooit leren dat de enige bemiddelaar tussen de mens en God is de mens Jezus Christus, de Nazireeër. Zijn model die hij heeft gegeven is leidend. Daarbij kunnen we lezen en bestuderen uit de Bijbel alle wijsheid en inspiratie voor ons leven. Dat is een schril contrast met de huidige maatschappij(denkt en doet). Hun onderwijs is gebaseerd op filosofie zonder God. Het uitten vanuit de Bijbel komt amper meer voor in Nederland. Verreweg de meeste boeren/tuinders hebben geen relatie met God of nemen het niet zo serieus. Dat is jammer want uiteindelijk zijn we volledige afhankelijk van God als Bron des Levens.

De boer/tuinder als Goddelijke uitvinding!

Deze website is dan ook voortgekomen uit mijn gedachtegoed betreffende zuivel, land- en tuinbouw. Als gelovige in de enige Ware God(Unitarisme&Sociniasme)is het een voorrecht mij te uiten. In het verleden had ik de website”New World Agriculture” aangaande Gods landbouw. Dat was in de periode 2008-2014. Toen was ik nog lid van een religie genaamd “Wachttoren Getuigen” . Mijn nieuwe en verbeterde inzichten zorgde voor reset valse stellingen. Gewetensvol God zoeken kan helaas door een religie snel vertroebelen. Samen met praktische ervaringen bracht het mij tot deze nieuwe website. Laat daarom uw licht schijnen waren de wijze woorden van de grootste mens ooit op aarde, Jezus Christus de Nazireeër.

Association New World Agriculture was opgericht in Georgie 2010.

 

Het is de enige zuivel, land- en tuinbouw website op aarde die God werkelijk als Levensgever erkent, eert en looft in daden.

Wetenschap en God.

Wetenschap is pas wetenschap als we het vragen gaan stellen. Daarbij zou de wetenschap zich dienen te meten aan God den Schepper. Onze wetenschap heeft vele technieken kunnen ontwikkelen met ingenieurs en technische mensen. Vaak ging dit vanuit de voortgang en oplos denkend vermogen. Helaas heeft onze wetenschap geen benul van God in het algemeen. Ze volgen een onnavolgbare evolutie theorie van Darwin met alle excessen erbij als ruimtevaart. Helaas zijn er maar weinige moedige wetenschappers die zich echt ontdoen van al die flauwekul. Als een universiteit alleen geld krijgt omdat ze evolutie en Marxisme propaganderen dan is het een goddeloos niveau. Zelden kom je nog een wetenschapper tegen die nederig is en opkomt voor God de Schepper in geloof en waarheid. Wie verdedigt God tegenwoordig vanuit een zuiver hart op aarde? Psalm 37 vers 11.

” Zoals ik het begrijp vanuit de Bijbel: een goede boert met respect voor De Schepper wat rust geeft aan de bodem, zorgt goed voor zijn dieren, draagt bij aan biodiversiteit en maakt onderdeel uit van een gemeenschap” (Mevrouw Judith Westerink). Zie haar uitgave als wetenschapper aan de WUR https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/Brochure-Goed-Boeren.pdf

Wat te bereiken met deze website? 

Mensen meer bewust maken dat de hele schepping zucht en pijn lijdt(Romeinen 8 vers 22). Hun, de burgerboer zuivere kennis geven omtrent God en de prachtige toekomst aarde. Leren en waarderen uit den Schepping leidt tot respect en geloof. Uiteindelijk kunt u een burger worden, die onbepaald gezond gaat boeren en wonen(Psalm 37 vers 11). Dit zal uiteindelijk tot een verandering van gedrag gaat leiden. De Wederkomst van de mens Jezus Christus op aarde betekent het begin van herstel. Dat gaat nooit zonder landbouw……..

Het is daarom altijd; God&Landbouw,   God&Agriculture,   Dieu et l’agricultura,   Dios y la agricultura

Resultaat…….. Bij de Wederkomst(op aarde) van Jezus Christus, de Nazireeër, de burgers onder zijn Koninkrijk zullen niet meer ziek en dood gaan(Jesaja 33 vers 24). Het boeren op aarde zal in volledig herstel en regeneratief zijn. De eer en glorie gaat alleen naar Jehowah God(Psalm 24 vers 1). Kent u deze route niet neem dan contact op en ga eindelijk verdiepen.

Deze website verder gaat in op de activiteiten en wensen die er zijn met betrekking tot een beter rentmeesterschap op aarde. In mijn optiek zijn alle mensen schepselen van God ondanks dat ze enorm vertroebelt, verward en verwaand zijn. Ook in onze zuivel en landbouw zien we dit terug. Er is nog veel te verbeteren vanuit Nederland. Hierin zie ik de missie als landbouw liefhebber.

Wens u veel wijsheid toe met mij op Gods aarde! Hulde aan den edele en gezond gelovige boer!

PS! Deze website wordt in het najaar 2022 aangepast . Excuses voor wat taal foutjes.

Was getekend;

W.A. van der Weide, websitebeheerder