Op grond van artikel 47 lid 1 verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsregels betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet bedoeld zijn (EG) nr. 1774/2002 (verordeningen inzake dierlijke bijproducten) (hierna “verordening (EG) nr. 1069/2009” genoemd) na het besluit over de goedkeuringsactiviteiten; Verwerking van dierlijke bijproducten van categorie 3 materialen genoemd in artikel 10(e)verordening (EG) nr. 1069/2009 – Wei voor het vervaardigen van een Wei hydrolyse als bio organische meststof. Aangewezen punt van binnenkomst (DPE).


Icoon voor Geverifieerd door de community