Condit fertilizer 1.0 vanaf 2002-2023.

Op grond van artikel 47 lid 1 verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsregels betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet bedoeld zijn (EG) nr. 1774/2002 (verordeningen inzake dierlijke bijproducten) (hierna “verordening (EG) nr. 1069/2009” genoemd) na het besluit over de goedkeuringsactiviteiten; Verwerking van dierlijke bijproducten van categorie 3 materialen genoemd in artikel 10(e)verordening (EG) nr. 1069/2009 – Wei voor het vervaardigen van een Wei hydrolyse als bio organische meststof. Aangewezen punt van binnenkomst (DPE).

Condit Fertilizer 2.0 is vrijgesteld en als B-meststof bekend in Nederland. Toelaatbaar in de biologische landbouw van de EU.

VERORDENING (EU) 2019/1009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juni 2019

tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2003/2003


Icoon voor Geverifieerd door de community