Uitvoerder Yellow Energy BV met financiële ondersteuning Provincie Gelderland.

De lokale overheid van de provincie Gelderland ondersteunt onze missie om een ​​kringlooplandbouw te realiseren. Dit met een sterke reductie van kunstmest en NH3 emissies. Om de toplaag van de bodem te verbeteren en meer kwaliteit uit de biodiversiteit te halen.

Het pilotproject loopt van 2020-2021 en 2022. Zaak nummer 2019-012934

Hierin wordt wei als bemesting gebruikt om de bodems te voeden. Het idee is om kunstmest terug te dringen. Natuurlijke kaaswei wordt bij kaasboerderij Weenink maar deels verwerkt als bemesting voor hun percelen. Een slordige miljoen liter wei wordt nu afgevoerd en elders verwerkt. Dat geldt minder voor de kaasboerderij de Remeker uit Lunteren die hoofdzakelijk wei voedt aan hun kalveren.

Deze pagina zal in 2022/2023 verder worden opgepakt. Het gaat om twee boerderijen, die beide kaas van eigen melk maken. De wei zetten we in voor het land (bodem).

Rapportage 2022 volgt nog…..

Partners in dit Project zijn;

A)Weenink kaasboerderij(Lievelde), conventioneel/duurzaam bedrijf. Verwerkt al zijn melk in kaas. Het heeft een eigen winkel en andere voorzieningen voor jong en oud.

B)De Remeker kaasboerderij(Lunteren), biologisch/duurzaam bedrijf. Verwerkt al zijn melk in kaas. Heeft eigen winkel en organiseert lezingen en workshops.

C)Ing. Peter Van Hoof, onderzoeker uit België/Polen. Het heeft een bijzondere manier van ammoniak meten. Doet op de boerderij grondmonsters en drijfmest analyses. Verder is hij als onafhankelijk onderzoeker ook adviseur voor de boeren.


Project provincie Gelderland, Nederland . Het creëren van een Top Bodem zonder enige kunstmest! Boeren; Weenink uit Lievelde en Van Voort uit Lunteren 2021-2022(publicatie resultaten)

Combinatie drijfmest en kaaswei testen op gras. Dhr. Johannes Weenink(Boer) met onderzoeker uit België, Ing. Peter van Hoof

Reductie NH3-emissie in Mest met 33%(Weenink) tot 88%(Van Voort, Remeker-Lunteren)

Dit perceel werd bemest met wei!                       28-05-2021

16 juni 2021 met alleen drijfmest……en rechts met wei!