Wei als energie voor de bodem.

Het doel is om, na vele jaren van internationale ervaring, de wei uit de yoghurt- en kaasproductie zeer bruikbaar te maken als energie, bodemverbeteraar en of meststof.

Als we het hebben over hydrolyse van wei, bedoelen we wei die is gehydrolyseerd: lactose afgebroken tot de samenstellende aminozuren. Met behulp van enzymen om het natuurlijk voorkomende hydrologische proces te simuleren. Er zijn meer stappen nodig om je wei waardevol te maken.

Voor ons is het duidelijk dat investeren in duurzaamheid en energiezuinigheid kan leiden tot lagere kosten. “Je hebt partners nodig die daarin geloven, die bereid zijn om niet traditioneel te denken, maar het productieproces en de energievoorziening integraal kunnen benaderen en die kunnen investeren in de lange termijn. Natuurlijk moet een onderneming altijd afwegen welke investering het meest rendabel is, maar met een weloverwogen aanpak kun je je fabriek optimaal inrichten.” 

Er zijn twee belangrijke factoren, in de eerste plaats de ontwikkeling en realisatie van een intensievere verwerking, en ten tweede zal het vaker dan eens gebruik van technische ontwerpen de productiekosten aanzienlijk verlagen.  Volgens onze ervaringen is er geen andere redelijke manier om de wei te gebruiken om het economisch levensvatbaar te maken, alleen om het terug in de grond te brengen of anders te verwerken. . Hydrolyse Wei zal samen met het BOD (Biological Oxygen Demand) de biologische activiteit sterk verhogen.

De beste manier is om de wei niet als afval af te voeren, maar door onze BIO WHEY REACTOR te verwerken tot energie voor de bodem. Beide soorten wei, zuur of alkalisch, verwerken we in 1 uur, zo’n 20.000 liter per dag. Waarom zou je continue verwerking van de wei gebruiken? Aan de ene kant zal het uw procescapaciteit vergroten door de kritische procesparameters in een veel hoger venster te laten werken. Aan de andere kant kan uw proces worden bediend met een totaal nieuwe strategie (nieuw procesvenster) Waar zit het voordeel van continue verwerking van wei en het gebruik van onze technologie? Welnu, de antwoorden zijn legio. Mogelijke drijfveren en enorme voordelen kunnen verband houden met een hogere economische inspanning in uw zuivelfabriek, duurzame doelstellingen tot verlaging van kosten, verhoging van efficiëntie, veiligheid en ontwikkelingssnelheid. Verdere energiebesparing en verhoging van de waarde van wei als nieuwe grondstof voor het voeden van de bodem. 

Capaciteit is 20.000 liter/dag verse wei om in 60 minuten om te zetten in wei hydrolisaat klaar als grondstof als bodemverbeteraar of meststof! 2 soorten bodemverbeteraars en meststoffen die we kunnen produceren: in vloeibare en voor vaste wei bodemverbeteraars en meststoffen. Wanneer uw grondstof melk u bijvoorbeeld 0,50 Euro/USD per liter kost, moet uw wei(Melkserum)waarde minimaal 50% van de melkgrondstof zijn. Dus na onze verwerking door de Bio Whey Reactor is de waarde 0,25 Euro/USD per liter. Het wei hydrolisaat heeft 200% meer droge stof en bevat alle micro en macro-elementen, mineralen, bacteriën en energie als bodemverbeteraar/meststof!


Capaciteit is 20.000 liter/dag verse whey om in 60 minuten om te zetten in whey hydrolisaat klaar als grondstof als bodemverbeteraar of meststof! 2 soorten bodemverbeteraars en meststoffen die we kunnen produceren: in vloeibare en voor vaste wei bodemverbeteraars en meststoffen. Wanneer uw grondstof MELK u bijvoorbeeld 0,50 Euro/USD per liter kost, moet uw wei(Melkserum)waarde minimaal 50% van de melkgrond zijn. Dus na onze verwerking door de Bio Whey Reactor is de waarde 0,25 Euro/USD per liter. Het whey hydrolisaat heeft 200% meer droge stof en bevat alle micro en macro elementen, mineralen, bacteriën en energie als bodemverbeteraar/meststof!

Om een ​​constant proces te garanderen, is het de bedoeling om in 60 minuten een verse rauwe yoghurt of kaaswei over meerdere tanks te hydrolyseren en ketting kernreacties te bereiden die geschikt zijn als energie, bodemverbeteraar / meststof voor elke bodem. Voordelen van dit proces: Geen schuimvorming.  Zeer lage energie-input ejn in de kern fusie en splising. Geen methaan- en zwavelstof concentraties.

Alles begon met het “goud” (verwerkte wei) om terug te keren naar de bodem en creëerde een ongelooflijk duurzame landbouw die we Yellow Agro noemden!

Kijk, het veld gevoed door onze “energie voor de bodem” (van wei) In 2003 had de uitvinder en oprichter van Yellow Agro al een patent verleend door het United States Patent and Trade Office (USPTO), waarmee hij zijn visie op wei als bodemverbeteraar en meststof erkende. Biologische meststof Patentnummer: 7674310

Samenvatting: De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de bereiding van een biologische meststof, omvattende het onderwerpen van wei aan een eerste fermentatiestap en de toevoeging van een dragermateriaal aan de gefermenteerde wei en een biologische meststof die met de werkwijze verkrijgbaar is. De biologische meststof kan worden gebruikt als vervanging van de huidige kunstmest, waardoor veel van de milieuproblemen die met deze kunstmest gepaard gaan, worden verminderd. Bovendien kan de biologische meststof volgens de onderhavige uitvinding worden gebruikt op het gebied van biologische landbouw waarvoor tot de huidige biologische meststof geen meststoffen beschikbaar waren.

Type: Subsidie Gearchiveerd: 20 november 2003 Datum van octrooi: 9 maart 2010 Toegewezen:

Voorwaarde Uitvinder: Willibrordus Augustinus Van Der Weide land verspreidende wei (rapport VS-Amerika) Gedurende vele jaren worden overtollige wei en wei-permeaat van de commerciële kaasfabrieken gebruikt als bron van: voedingsstoffen voor landbouwgewassen. In de jaren zestig hebben onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van wei op bodemeigenschappen en plantengroei. Ze ontdekten dat wei de bodem aggregatie verbeterde en toenam, geeft het eerste en tweede jaar na toepassing. Typische nutriëntenanalyse voor wei wordt weergegeven als:

Nutriënt lb. per 100 gal wei Stikstof (N) 1,22 Fosfor (P) 0.40 Kalium (K) 1,46 Calcium (Ca) 0.29 Magnesium (Mg) 0,05 Natrium (Na) 0,42 Chloor (Cl) 1.00

In 1981 rapporteerden Kelling en Peterson een reeks richtlijnen voor het toepassen van wei op landbouwgrond. Ze benadrukken moeten de toedieningshoeveelheden worden aangepast aan de stikstofbehoefte van de teelt. Hun aanbevolen toepassingspercentages waren vervolgens: geaccepteerd door het Wisconsin Department of Natural Resources (DNR) als maximale toepassingspercentages voor wei zoals beschreven 214 . In 1990 werd echter aangegeven dat de totale hoeveelheid chloride die in de vorm van wei of wei-permeaat wordt toegepast, niet meer dan 170 pond per acre per jaar mag bedragen. Deze nieuwe chloride beperking had een aanzienlijke invloed op de land verspreidingsnelheid voor zowel wei als weipermeaat. Niet langer was stikstof de voedingsstof die de toedieningssnelheid van wei regelde, maar chloride was de controlerende voedingsstof voor de toediening van wei en wei-permeaat. In een UW Dairy Alert is een herziene set richtlijnen voor het uitrijden van wei en wei permeaat gerapporteerd.• Aangezien wei een complete meststof is die lijkt op dierlijke mest, moet deze worden toegepast op dezelfde gewassen waarop mest wordt toegepast. 

2018 Arnhem