Het houden van dieren door de mens zou harmonisch dienen te zijn

Het melken van koeien en geiten.

In Nederland wordt per jaar een slordige 13 miljard dieren melk verwerkt. Het meeste(50%) wordt omgezet in semi harde kaas die we kennen als Goudse, Edammer of een Leerdammer. Naast de 600.000 ton kaas is er nog eens een 6 miljard liter aan wei of melkserum te verwerken. Samen met yoghurt wei kunnen we stellen dat Nederland per jaar alleen al een gezamenlijke 20 miljard liter melk(serum)verwerkt. Voor een klein land een enorme hoeveelheid. Daarbij zorgen onze melkkoeien nog eens voor 40 miljard liter ontlasting(drijfmest) en 150 miljard liter aan gas emissies, per jaar. Dat zijn indrukwekkende getallen. Een soort Koeweit(olie) van de wereld………in de melk veeteelt.

Zuivel Nederland en haar windmolen wiek keerzijde…..

Dat we koeien gebruiken in plaats van honden, heeft puur te maken met de economische en technische uitvoering om te melken. Doch is het gegeven dat onze boeren een fatsoenlijke omgang met de dieren plachten ondanks de vaak onlogische manier van melken. Tot 1970 zag je de koeien nog met hun hoorns lopen bijvoorbeeld.Er zijn enige wetgevingen ten aanzien van dierenwelzijn in Nederland. Dat vaak onder druk van maatschappelijk tegenstand doorgevoerd.

We kunnen stellen dat ” dierenbescherming is mensenbeschaving” (Eliza Laurillard, 1830-1908). De mode om economische belangen om koeien te verminken is niet goed te praten vanuit God. Dat geldt ook voor het couperen van paarden en andere dieren op het erf van een boerenhoeve. Het is ongehoord !

Zuivel&Dier

Andere zorgelijke zaken zijn dat koeien vaak al met 6 jaar naar de slacht gaan. De geboren kalveren wordt dezelfde dag weggehaald bij de moeder koe, wat veel stress geeft.Daarbij worden geboren stiertjes afgevoerd en hun stremsel(ferment van 1 kg) voor kaas gebruikt. Dit een 1.5 miljoen jonge kalveren die in Nederland per jaar worden geslacht(omgebracht).

Voor de economie van de ondernemer wordt het kalf snel bij de moeder weggehaald. Vanuit het oogpunt God en Schepping zijn dit ongezonde manieren die gezond boeren in de weg staan helaas. Ook het slaan van nummerplaten in de oren van koeien wat ook als norm is verandert. We zijn verder van het padje gegaan en kregen de grotere stallen met drijfmest putten. Wederom een vervaarlijke situatie die niet natuurlijk is.

In de jaren zeventig, bij de opkomst van ligbox stallen, begon men kalveren te onthoornen. Dit door de krappere ruimtes om onderlinge verwondingen te voorkomen. Het onthoornen van koeien is een verminking en zorgt dat de koe angstig wordt en uit balans is. De functie van de hoorns wordt goed beschreven in https://edepot.wur.nl/12861(Wageningen)

Doordat ik zelf praktisch betrokken was bij het verwerken van rauwe koeienmelk spreek ik vanuit ervaring. Had ik deze ervaring niet dan was het alleen geroep vanuit een glazen kooi of zolderkamer.

Persoonlijk was ik betrokken bij het bouwen van;

A) Een zuivel verwerkende fabriek in Slowakije(Gouda Slovakia s.r.o) met een inname van 15000 liter rauwe melk/dag . Dat tussen 1998-2004.

B) Organische meststoffen fabriek in Slowakije. Productie van Condit Fertilizer. De basis materiaal was kaaswei. Dat tussen 2002-2009

C) Studie projecten en R & D in landbouw 2010-2018

D) Door ontwikkeling UDAR & Drijfmest. Vanaf 2019.

Er is een enorme vraag naar oplossingen, dus moeten we selectief zijn. Om u effectievere oplossingen te bieden, is het om onze toegevoegde waarde, niet om wat te verkopen.

Er is veel aan en op te merken bij Zuivel verwerking door de mens. Koeien zonder hoorns is onnatuurlijk!