Als gelovige is het ten alle tijde Bodem & Volk . Het behouden van dieren door de mens zou harmonisch dienen te zijn. Mee eens ?De eerste mens, Adam, kreeg beheer over de dieren als eerste rentmeester en boer. Welzijn stond voorop !

Nederland en onze situatie;

In Nederland wordt een slordige 13 miljard dieren melk verwerkt per jaar. Het meeste(50%) wordt omgezet in semi harde kaas die we kennen als Goudse, Edammer of een Leerdammer. Naast de 600.000 ton kaas is er nog eens een 6 miljard liter aan wei of melkserum te verwerken. Samen met yoghurt wei kunnen we stellen dat Nederland alleen al een gezamenlijke 20 miljard liter melk(serum)verwerkt. Voor een klein land een enorme prestatie. Daarbij zorgen onze melkkoeien nog eens voor 40 miljard liter ontlasting(drijfmest) en 150 miljard liter aan gasemissies, per jaar. Dat zijn indrukwekkende getallen. Een soort Koeweit(olie) van de wereld………

Zuivel Nederland en haar windmolen wiek keerzijde…..

Spreek je over het begrip zuivel dan is dit een controverse thema. Het letterlijk uitmelken van koeien, geiten of schapen is mijns inziens onlogisch. Dat geldt ook om koeien te ontdoen van hun hoorns, ze bewust zwanger te maken en de kalveren snel weg te halen na geboorte. Dat zelfs nuchtere stiertjes en enige kalveren worden omgelegd(1.5 miljoen per jaar) voor kaasstremsel, is niet correct. Dit doet men om de zuivelindustrie beter te bedienen. Logisch?

Er zijn enige wetgevingen ten aanzien van dierenwelzijn in Nederland. Dat vaak onder druk van maatschappelijk tegenstand doorgevoerd.

Bekijken we alles vanuit de Bijbel en Schepper, Jehowah God, dan zijn we ver van het gezonde pad afgedwaald. Dat geldt ook voor de zuivere aanbidding en respect aangaande moraal en dieren welzijn. De smoesjes volgen elkaar snel op om de eigen belangen te behouden en haar inkomen.

Concluderend; We doen hiermee in Nederland en elders eigenlijk geen goede zaken ondanks de zeer innovatieve en hardwerkende zuivelboeren.

In de jaren zeventig, bij de opkomst van ligbox stallen, begon men kalveren te onthoornen. Dit door de krappere ruimtes om onderlinge verwondingen te voorkomen. Het onthoornen van koeien is een verminking en zorgt dat de koe angstig wordt en uit balans is. De functie van de hoorns wordt goed beschreven in https://edepot.wur.nl/12861

We kunnen stellen dat het Zuivel & Bloed is binnen de zuivel en haar verwerkers. Als oprichter van Yellow Agro omarm ik de boeren, maar geef ook aan het verbeteren of veranderen.

Doordat ik zelf praktisch betrokken was bij het verwerken van rauwe koeienmelk spreek ik vanuit ervaring. Had ik deze ervaring niet dan was het geroep vanuit een glazen kooi of zolderkamer.

In de periode 1998-2004 verwerkte ik in Oost-Slowakije/Oekraïne rauwe melk in Goudse kaas

Persoonlijk was ik betrokken bij het bouwen van;

A) Een zuivel verwerkende fabriek in Slowakije(Gouda Slovakia s.r.o) met een inname van 15000 liter rauwe melk. Dat tussen 1998-2004.

B) Organische meststoffen fabriek in Slowakije. Productie van Condit Fertilizer. De basis materiaal was kaaswei. Dat tussen 2002-2009

C) Studie projecten en R & D

D) Ontwikkeling UDAR & Drijfmest. Vanaf 2020

Er is een enorme vraag naar oplossingen, dus moeten we selectief zijn. Om u effectievere oplossingen te bieden, is het om onze toegevoegde waarde, niet om wat te verkopen.

Hoe staat het met u zuivelboeren en industrie ten aanzien van het rentmeesterschap op aarde? Werkt u mee aan logische oplossingen zoals wij?

 

Zuivel industrie en het uitmelken van melkkoeien. Logisch?