Landbouw partners

Mulder Agro B.V. is een bedrijf gevestigd in Kollumerzwaag(Friesland) met een meer dan 80 jaar oude traditie. Hun activiteiten omvatten het verhuren van de verschillende landbouwvoertuigen en machines aan boeren. Het bedrijf heeft ook een winkel en twee schuren. Mede eigenaar de heer Theo Mulder die volledig bewust is van het belang van een gezonde bodem. Zijn missie is gericht op het verbeteren van een “bodemleven” wat kan leiden tot een beter leven van het hele ecosysteem. Zie voor meer informatie de Mulder Agro brochure. www.mulderagro.nl

Hij, Dhr Theo Mulder, is de motor van regeneratieve landbouw in Nederland.

De heer Mulder is ook degene geweest die een boekje uitbracht over Justin von Liebig, de kunstmest uitvinder die spijt kreeg. Hij, beschrijft ook hoe de boer de dokter en apotheker van de toekomst is.

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=4DQ4iaCt4bk

Dhr. Theo Mulder(2de van rechts) ontmoet beide ministers van landbouw & Stikstof in Den Haag(12-10-2022)

Sana Terrae BV als investeerders en liefhebbers gezonde aarde.

Landbouw voorlichters, de heren Wigle Vriesinga  en Henk Heida uit Drachten

Het omschakelen van gangbaar naar ‘boeren met de natuur’ levert de boer geld op door de lagere kostprijs. Dit kost de overheid geen geld. De noodzaak om boeren uit te kopen en het reduceren van de veestapel kan komen te vervallen, omdat de landbouw binnen de milieudoelen kan produceren. De boer is niet meer het milieuprobleem, maar de oplossing voor het milieuprobleem. Het kabinet kan het milieu- en het stikstofprobleem oplossen door een contract met de boeren aan te gaan, zodat hun bedrijf in vier jaar aan de doelstelling van de overheid voldoet. De inhoud van het contract: De overheid ontbindt de huidige emissiewetgeving. Daarvoor in de plaats komt de verplichting om aan de doelstelling te voldoen. Niet aan de doelstelling voldaan betekent einde vergunning. Aldus Wigle Vriensinga.

Vlaams bodem en drijfmest onderzoeker Ing. Peter VanHoof

Peter kijkt met een helikopter view naar de boerderij en kan een preventieve probleemanalyse maken. Door zijn unieke meetwijze te implementeren zie je grote verbeteringen binnen de gehele cyclus van de kringlooplandbouw. Dit leidt tot een beter bodemleven, beter dierenwelzijn, en economische vooruitgang.

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=Udl3gVnYhB0

Drs. Anetta van der Knaap, Onderzoekster chemische en biologische reacties in drijfmest.

Onderzoeker Annette van der Knaap,zij is chemicus, werkte jarenlang in de chemische industrie. O.a. hield zij zich bezig met bacteriegroei in de afvalwaterzuivering. Zij trekt nu een parallel naar de mestputten van de moderne melkveehouderij. Haar methode draait om reductie op mestgassen

Kanters Special Products BV uit Heinenoord.

Creatief meedenken/oplossen  en werken in roestvrij staal. Eigenaren Bas en Dennis Kanters als partner in de UDAR techniek.