De naam Condit Fertilizer als uitvinding ontstond in 2002, Slowakije.

Dit om kaaswei te verwerken(hydroliseren) in een micro-biologische organische meststof.

De uitvinding was het gevolg om uit melk een semi- harde kaas(Goudse)te verkrijgen. Hierdoor ontstaat melkserum ofwel wei die in de kringloop gedachte terug zou moeten naar de bodems. Dat was onze gedachtegang in 2002.

Kaasmaken is eigenlijk melk omzetten in vaste stof. De bedenker van de naam CONDIT is W.A. van der Weide. De hoofdtechnoloog die hierin leidend werk deed was wijlen Ing. Vasil Kelemec(Snina, Slowakije) Anderen die positief betrokken waren in de ontwikkeling van CONDIT (2002-2008) waren Ing. Arend Mulder(Nederland) en wijlen Daniel Kelemec(Slowakije).

Condit staat voor het conditioneren van de bodems.

Sinds 2009 is het tot een breuk gekomen met de mede investeerder Interfood Holding BV uit Eindhoven(Dhr. Frank van Stipdonk).Zijn goddeloze manier van zakendoen bracht een scheuring. Ons inziens heeft hij van Condit fertilizer een plagiaat gemaakt met een energieloos kunstmest verhaal.

Ondanks rechtzaken kon ik als grondlegger nooit compensatie en eerherstel verkrijgen van deze ondernemer die God belachelijk maakte.

In 2023 ging zijn fabriekje(Bestland Slovakia s.r.o.) in Kosice terziele…….Condit Fertilizer vernieuwen we naar een 2.0 uitvoering vanuit Nederland.

Heeft u vragen kunt u mij bereiken; info@yellowagro.com of 06.23360058 W.A. van der Weide, 2002-2024.  Glorie aan de rechtmatige God van al het leven op aarde. Jehowah God. Psalm 24 vers 1