Kaaswei verwerken deed ik vanaf 1998………

In 2016-2018 heb ik een Kern fusie reactor met gamma straling(elektrischmagnetisch)ontwikkelt om wei om te zetten in energie. Dat was in Iran waar we studie deden met twee nederlandse partners om wei beter te verwerken naast het kaas maken. Door USA-sancties tegen Iran(2018) konden we geen implementatie doen ondanks de mogelijkheden. Het project was in de stad Rahst aan de Kaspische Zee.

Wei verwerken; Er zijn een aantal belangrijke zaken die het type wei bepalen, zoals zoet of zuur, verse of oudere wei. Daarnaast of een eindproduct geschikt is als bodemverbeteraar (goedkoper) of als meststof (duurder). Maar ook de hoeveelheid sterk verhoogd percentage droge stof na het proces (als we verse wei gebruiken met 6% droge stof).

Vloeibare wei als bodemverbeteraar  met geudariseerde(zie pagina UDAR) mest. In plaats van overgebleven wei van het maken van kaas of yoghurt weg te gooien, kunt u het hergebruiken voor het bemesten van planten. Wei bevat 6 tot 7 procent melkbestanddelen, evenals verschillende voedingsstoffen die nodig zijn voor plantengroei. Planten hebben nog steeds regelmatig water nodig, maar water geven met wei is een goede aanvulling op meststoffen en het kan de bodemgesteldheid van planten verbeteren.

Wei udarisatie toont de achtergrond van je wei. Het belang van wei udarisatie voor het oplossen van zure elementen, siliciumverbindingen, organische mineralen, molybdeen en silicium, koper, natrium, bacteriën, organofosfaat (kunstmest, wasmiddel en pesticiden), ijzer, zink, anorganisch zout vuil, zware metalen, mangaan, cadmium enz.

De exacte voedingswaarde van wei varieert, een 1000 liter kaaswei bevat 1,5 kg stikstof (N), 0,60 kg fosfor (P), 0,50 kg kalium (K), 0,40 kg calcium, 0,06 kg magnesium, 0,60 kg natrium en 1,40 kg chloor. Het nutriëntengehalte van meststoffen wordt meestal uitgedrukt in een N-P-K-verhouding, die aangeeft, welk percentage van het gewicht van de meststof uit stikstof, fosfor en kalium bestaat. Een ton (1000 liter) wei verwerken door onze Bio Wei Reactor tot bruikbaar vloeibare wei bodemverbeteraar & meststof, of voor een vaste bodemverbeteraar & meststof.

Profiteren van wei, er is weinig gevaar voor overbemesting.Als de hoeveelheden wei goed in balans zijn met andere meststoffen, kan wei helpen de bodem te stabiliseren en sporenelementen zoals calcium en magnesium aan te leveren zonder het gehalte aan oplosbaar zout in de bodem te verhogen. Dit is een belangrijk kenmerk van wei, aangezien zoutrijke bodems giftig zijn voor planten. Zoutophoping in de bodem wordt meestal veroorzaakt door overbemesting, en dit gevaar wordt geminimaliseerd wanneer wei een aanvullende meststof wordt.

Nederlands ontwerp.