Sneekerstraat-rijkszuivelschool in 1910

Het Friese stadje Bolsward, geboorteplaats van de oprichter W.A. van der Weide (1961). 

Van 1880-1970 heeft het drie zuivelfabrieken en een zuivelschool gehad. In 2022 is er de enig overgebleven zuivelfabriek geheten Hochwald (Duits eigendom). Dat was de voormalige Hollandia fabriek aan de Harlingerstraat. In de Hollandia buurt ben ik geboren die begin 1900 werd gebouwd voor de Hollandia fabriek, haar medewerkers en anderen. Het mag gezegd worden dat mijn geboortestad een zuivel leidende rol genoot ooit. De fabrieken zorgden voor een stabiele kwaliteit, controle op de melk waarin hygiëne eminent was. Doch, rauwe melk door kleine  verwerkers hebben mijn voorkeur. Ambachtelijk en natuurlijk producten verwerken is een betere kringloop dan grove industrie in melkverwerking. We zijn als Nederland behoorlijk doorgeslagen en in een enorme spagaat gekomen ten opzichte van Gods Schepping en bedoelingen. Ondanks de technische ontwikkelingen eind 19de eeuw hebben we weinig begrepen hoe God dit beziet. Alles laten relateren aan economisch succes is geen basis voor het rentmeesterschap op aarde. Met veel liegende aannames van evolutie, maanreisjes, ruimtevaart, heliocentrische theorie en zwaartekracht onzin om mij heen werd ik geboren in dit stadje. Het niveau wordt weleens vergeleken met het zetten van een slap bakje koffie………De Friesen staan niet bekend om hun spreekvaardigheden en onderzoek , wel om hun noeste en plichtsmatige arbeid.

Harlingerstraat -Hollandia fabriek in 1909

Heeft dierlijke zuivel  wel toekomst voor mensen straks onder Gods Regering? Het lijkt mij niet. Waarom?

Dieren kunnen niet langer worden uitgemolken voor en door de mens onder Gods regering. De 13 miljard liter dierlijke melk(Nederland) die wij als mens nemen van koeien en geiten zullen sterk worden gereduceerd. Dierlijke melk is voor de kalveren bedoeld vanuit Gods Schepping. Ook is het onthoorn van kalveren onjuist en dierenmishandeling. Hoe dan ook ben ik ermee opgegroeid dat dit normaal zou zijn.

Dat er mogelijke melk kon worden gebruikt voor ons is dan ook in die mate zodat het dier zelf niet wordt uitgemolken voor onze belangen. De landbouw op aarde zal in gehele harmonie zijn met kleine en gemengde boerderijen. Dat wordt een mooi panorama met prachtige bloei en groei. We zullen nooit meer het woord kunstmest horen en allerhande evolutie onzin preken. De mens zal zich ontwikkelen zonder dood en ziekte. Psalm 37:11

Het is door voortschrijdend inzicht gekomen om het bovenstaande te beschrijven als oud Bolswarder.