In 2020-2021 introduceerden we onze visie over het gebruik van Elektrisch Magnetisch Udar in de Nederlandse landbouw als onderdeel van mijn duurzame visie.

Wij hebben hier kennis van en ontwikkelen op boeren niveau onze eigen mobiele apparatuur. Waar Nederland bijna in brand staat door de stikstof crisis, neem ik de tijd voor oplossingen.

Ammoniak komt voor in dierlijke drijfmest uit de oplossing van NH3 en NH4+ die in elkaar overgaan. Onze UDAR- techniek zorgt in feite voor kern fusie en splitsing. We zorgen ervoor dat de schadelijke drijfmest om wordt gezet in een milieu vriendelijke meststof. Onze inspiratie was al uit de jaren negentig van de vorige eeuw. We konden door verschillende omstandigheden nooit echt serieus aandacht schenken aan het op waarderen van vee drijfmest. Er was gewoon niemand die het zich interesseerde!

Nederland alleen al heeft een 40 miljoen ton aan drijfmest vanuit de veehouderijen. Mits we die kunnen opwaarderen hebben we als klein land genoeg meststoffen om nooit meer kunstmest te gaan gebruiken. De boer wordt zelf meststoffen fabrikant namelijk. Dat is pas kringloop landbouw!

Uitgevonden en gepatenteerd door W.A. van der Weide(Netherlands) & Y. Rakotsy(Ukraine)