De boerenstand en haar bodems smacht naar een gezonde visie !

Mijn zienswijze inzake het drijfmest beleid ;

Drijfmest als klein chemisch afval of als een prachtige bodemvoeding bezien?

In 2019 ontplofte deels een koeienstal bij de boer Dhr. Joan ter Weele. De sneue oorzaak was een ophoping van drijfmest gas wat resulteerde in een ontploffing. Dat leidde de dood in van 19 koeien.Het falen van een emissiearme stalvloer was de oorzaak. Dat drijfmest een vervaarlijk goedje is komt door de anaerobe situatie in de kelder.

Het gebrek aan beluchting en zuurstof, in en boven de drijfmest, is funest. Het leidt tot rotting, door de dominantie van anaerobe bacteriën. Een voorkant oorzaak heeft te maken met de manier hoe we een koe gaan voeren. Verse drijfmest gaat niet fermenteren maar rotten. Ook is het injecteren in de bodems eigenlijk een verder verlengd verrotting proces. Door het verplicht injecteren in Nederland krijgen we op de stroken(15% van het totaal op een hectare) in totaal 150 M3 drijfmest per hectare grasland.

Deze massa is geen bodemvoeding voor de bodem. Waarom? Omdat de zuurstof bacteriën het loodje leggen in deze anaerobe drijfmest. Ontstane blauwzuurgas in drijfmest werkt dodelijk voor de aanwezige schimmels, micro-organismen,amoeben(parasieten) en mijten. De bodem en haar toplaag van 15 cm wordt letterlijk ontnomen van zuurstof . Het aanwezige ammoniak in drijfmest is schadelijk voor de natuur. Daarom is het zaak om de ammoniakale stikstof(grove eiwit) om te zetten in microbieel eiwit. Dat is organisch gebonden stikstof in de bewerkte mest(na het udariseren). Drijfmest bestaat uit onder meer onverteerde eiwitten. Samen met de anaerobe situatie in de kelder is dit nogmaals ongeschikt als bodemvoeding.

Bodem-dier-mest-gewas zou in symbiose dienen te zijn. Doordat drijfmest in de huidige situatie bij melkveehouderijen ongezond is klopt deze symbiose niet. Ook niet als men beweert dat de ammoniak waarden(TAN) met 30% was afgenomen(bron VBBM manifest 2018). Het bodemleven zou de drijfmest moeten afbreken in ammoniak, nitraat en aminozuren. Dat laatste , aminozuren ontstaan niet doordat het zuurstofloze ofwel anaerobe proces dominant is. Het is juist dat de bodem aminozuren nodig heeft als bouwstenen. De conclusie is dan ook dat de zuurstof in de toplaag van bodems wordt weggenomen door de slechte drijfmest.

Van kelder tot bodem, het is een ramp in de huidige melkveehouderij situatie !

Het is de VBBM( Vereniging voor Behoud Boer en Milieu) die proeven nam in de jaren 2016-2019 bij verschillende melkveehouderijen.Met dank aan hun enorme inzet en passie kregen we een beter inzicht in deze problematiek waarmee de melkveehouderijen zitten. Ze kwamen tot het vrijstellen van drijfmest injecteren en mochten op basis van rapport (40 van de 200 aangesloten boeren) bovengronds uit rijden. Deze motie werd aangenomen in 2018(Tweede Kamer). Per 5 jaar dienen ze opnieuw dit te monitoren. Verdere eis is dat ze minder M3 per hectare uitrijden en dat het ureum gehalte in melk onder de 19.7 is.  Het ureumgehalte in de melk is een indicator voor de stikstofbenutting van uw koeien. In combinatie met het eiwitgehalte geeft dit kengetal u op rantsoenbasis een indruk van de balans tussen eiwit en energie. Schommelingen in ureumgehalte als gevolg van variatie in grasopname in het weideseizoen zijn onvermijdelijk.

Wat te doen in Nederland?

De ultieme oplossing voor melkveehouderijen en hun ligbox stallen.

01)Ons advies is om de koe eiwit arm en structuurrijk te voeren. Liefst met een gras-kruidenmix uit de landerijen. Geen krachtvoer, soja schroot en of mais. Koolstof(C) speelt een cruciale rol dat stikstof een koolstof element nodig heeft. Anders poogt de stikstof uit de bodem organische stof te nemen.Koolstof als de energiecomponent ontbreekt in de huidige drijfmest.

02)De drijfmest in de kelder of put met het UDAR-  voorbehandeling bewerken. Alle drijfmest in de kelder of put onder de vloer eruit halen en opslaan in een silo of containers. Daarna te mixen met toevoeging van een zuurstof/ozon verhouding. Hierop zullen de anaerobe bacteriën wegblijven. De drijfmest wordt als ware in conditie gehouden. Resultaat is verder is dat er geen stank, schuim en emissies ontstaan, aldus gezegd. De drijfmest blijft ook homogeen. Voor een juiste behandeling is het advies om de verse drijfmest zo snel mogelijk in een silo of container te plaatsen en daar te behandelen met onze UDAR- voorbehandeling methode.

PS ! A)Een optie om de dikkere fractie te scheiden van de dunne. De dikke fractie te gebruiken als koeien bedding bijvoorbeeld. De dunne fractie voor meststof.

03)Deze geconditioneerde drijfmest gaan bewerken met de UDAR techniek. Waarom ? Om alle eventuele ongerechtigheden te laten reinigen. Eventuele pathogene bacteriën, schimmels en micro organismen laten afsterven.De drijfmest om te zetten in een milieu vriendelijke meststof met verhoogde organische stikstof en nihil aan ammoniakale.Het aandeel organische gebonden stikstof is daarentegen veel hoger dan in gangbare drijfmest. Daarbij is goede koolstof/stikstof verhouding in de mest, zodat het gewas een complete bemesting krijgt aangeboden. Omdat het gewas nu in de bemesting zijn energiecomponent krijgt aangeboden, wordt het organische stofgehalte in de bodem daar niet voor aangesproken. Door het hoge organische stof gehalte van de geudariseerde mest wordt zelfs veel organische stof opgebouwd. Dat is tevens de vastlegging van CO2!

PS ! B)Een optie om de dikkere fractie te scheiden van de dunne. De dikke fractie te gebruiken als koeien bedding bijvoorbeeld. De dunne fractie voor meststof.

04) Deze nieuwe entiteit binden met aerobe bacteriën en schimmels.

De houdbaarheid is beter, de mest is gezonder en er is nihil risico op endotoxinen (giftstoffen uit verkeerde bacteriën) en mycotoxinen (giftstoffen uit schimmels). Dit zorgt ervoor dat het bacterieklimaat in je mest bepalend is of de voederwaardes op papier ook daadwerkelijk gaan leiden tot een gezonde vruchtbare bodem. De pH dient te worden richting neutraal(6.3-7.2)voor zowel de meststof als de bodem.

05) Bovengronds 20 M3 uitrijden op uw eigen land bij de boerderij. Een lichte “giertank’ gebruiken is het advies. Waarschijnlijk is een sleepvoet bemester het meest logische in de huidige tijden. De rest verkopen aan de akker- en tuinbouw. U ziet dat deze gestructureerde mest veel mindere aantallen nodig heeft per hectare.In navolging van advies door Dr. Eric de Bruin,Aeres landbouw school(2021) hebben we een aardappel proef gedaan met geudariseerde mest bij bovengrondse aanwending. De gift was het equivalent van 15 M3 per hectare. Los van de kwalitatieve en kwantiteit van de aardappelen was de zetmeel ook verhoogd. Uitermate verrijking van de bodems(zand). Hier kwam naar voren dat bovengronds bemesten van kleine giften veruit de beste nutriëntenbenutting geeft. De gestructureerde geudariseerde mest heeft een verhoging van organische stikstof en afbraak van het ammoniakale. Door de reiniging van ongerechtigheden zorgt deze mestvoeding voor een uitstekende mineralisatie in de bodems.

Dus uitgaande dat 170 kg stikstof gift ruim voldoende is op grasland en op akkers. We beogen en denken uit eerdere organische mest proeven met mijn Condit Fertilizer 2.0 dat er opslag van stikstof in de bodems komen als buffer. Met andere woorden is er minder product(mest) nodig na het oogsten. De bodem beweegt en geeft. Het mineralisatie proces is op gang gekomen en uw bodem wordt rijker ipv armer.

Ammoniak waarden(TAN) voorkomen of afbreken, het omzetten in organisch gebonden stikstof.

De boer meer natuur inclusief maken en als meststoffen producent. Gebruik maken van permeaat wei in combinatie met de mest. Dit als voeding aangaande aminozuren, spoorelementen en calcium. Bovenstaande praktische oplossing(en) in dit huidige gegeven van de Nederlandse melkveehouderijen is ook ten doel om de kunstmest gebruik te nihileren. De boer versterken in een meer gezonde verdienmodel en nog eens emissie arm!

Natuurlijk beheer van de boer zou verder moeten leiden tot een verstandig landbouw beleid in Nederland. Hierin hoort bovengronds uitrijden van de verwaarde dierlijke mest(geen drijfmest)als regel, niet als tijdelijke uitzondering. Op die wijze is de geudariseerde mest geen afvalproduct(drijfmest) meer, maar een bron van leven.

Biologische, intensieve of kringloop landbouw?

We bespreken hier waarom ik een grote voorkeur heb voor kringloop landbouw in Nederland en elders. Als landbouw natie staan we te boek als een wereldmacht. Per vierkante kilometer hebben we een enorme dichtheid aan dieren(koeien, varkens en kippen). Zelfs het hoogste in Europa. De productie aantallen zijn bijzonder hoog en lijken te komen door efficiënt werken. Het wordt ook wel precisie landbouw genoemd. Dankzij de na-oorlogse manier van schaalvergroting zijn we ook een doorvoerhaven van landbouwproducten geworden. We importeerden zelfs veevoer vanuit Amerika.

De ligbox stallen kwamen in de jaren zeventig rap uit de grond en deden de kleine boertjes snel verdwijnen. Dat waren kneuters zei men ooit. Of het geloof met God ook hierdoor verminderde lijkt me gezien de situatie een logisch gevolg.  Doch…..nu de keerzijde.

De keerzijde;

Momenteel wordt 1/3 van de bodems gebruikt om veevoer te verbouwen. De bodems zouden ten gunste van de mens dienen te zijn voor voedsel. Vee behoort alleen te grazen lijkt mij. Dus niet bijzonder effectief hoe wij(en elders)met de aarde of bodems omgaan om veel veevoer te verbouwen. De koeien zouden voer dienen te eten die de mens niet eet is de logische conclusie van mij.

Ook is de enorme hoeveelheid poep en pis van 40 miljard liter (alleen koeien)een mega plas in Nederland .Zoals al eerder beschreven op deze website zorgt 13 miljard liter melk voor 40 miljard aan drijfmest. Die drijfmest in de huidige vorm zorgt ook nog eens voor 150 miljard liter aan drijfmest emissies.

We hebben het over onze prestaties in Nederland met een duidelijke negatieve keerzijde. Nog belangrijker, sinds de komst van loop en ligbox stallen met mestkelders(waarin de drijfmest samenkomt) met haar urine is ammoniak een doorlopend thema geworden. Ammoniak is een reactie van enzym urease uit feces die ureum uit urine afbreken. Het idee van sommige melkveehouderijen belangengroepen dat er een goede, emissie, arme drijfmest in de koe wordt gemaakt……..is onterecht.

Het boeren management kan voor minder eiwit rijk voer zorgen. Wellicht geen krachtvoer en meer inzetten op structuur en koolstof rijk voer. Doch de drijfmest die ontstaat in de kelder of put is kwalitatief ongeschikt als bodemvoeding!

De 7 drijfmest emissies blijven hoofdzakelijk ontstaan zo ook pathogene vervuilers. Zonder het UDAR systeem is de drijfmest van vers naar ontbinding gegaan. Drijfmest vervuilt niet alleen de bodem maar ook het grondwater en sloten.De ammoniak die vrijkomt bindt zich aan andere stoffen en wordt zo fijnstof.

Zoals het bovenstaande artikel raad ik aan om de drijfmest te behandelen met het UDAR systeem. Van schadelijke drijfmest naar een meer milieu vriendelijke meststof. Een meststof met verhoogde kwaliteit levert eerlijk geld op voor de boer.

Op de huidige boeren hoeve is een goedkope oplossing nodig die wij kunnen leveren in ontwikkeling met de overheid en u.

Onze bodems werden jarenlang door de schaalgroten voorzien van chemie in plaats van biologie.De input van chemie zorgde voor verhoogde producties per hectare maar ook voor minder voeding in voedsel. De aantallen van gefabriceerde en verwerkt voedsel steeg enorm in winkels. De gezondheidszorg kost ons al 85 miljard per jaar. De opgeschaalde boer werd bij zekerheid niet de apotheker voor ons. Deels door slecht voedsel hebben we ook meer chemie gebruikt wat terugkomt in ons eet,lucht en drink patroon.

De bodem biologie braken we verder af. Het is nog altijd het laten werken van de biologie/natuur en zeker niet door chemie het neutraliseren van deze biologie. Deze stelling is gelijk aan atheïsme versus Schepping.

Jarenlang heeft Wageningen(landbouw universiteit) de chemie in de landbouw gepromoot. Daarin hebben ze de biologie weggezet als onbelangrijk. Niet vreemd dat een Dhr. Sicco Manshold(minister landbouw) zelf opkwam voor een landbouw met schaal vergroting.Dat men met behulp van kunstmest ‘bommen’ de aarde lieten ontploffen. Van het kunstmest bombarderen van steden naar een oorlogsverklaring van onze heilige akkers en landerijen……..

Dan hebben we ook het dierenwelzijn lieve mensen wat in de stal en daarbuiten van groot belang is. Uiteindelijk worden koeien (uit)gemolken in ligboxstallen. Koeien moesten voortaan maar geen hoorns hebben, dat gaf onrust in de krappe stallen.Hierin zijn we ook doorgeschoten lijkt me.Het is ook niet vreemd dat zoveel belangen groepen iets(terecht) te melden hebben.

Maar wie gaan de boeren echt helpen in een positieve transitie? Onze regelgeving in Nederland betreffende de landbouw loopt daarom van incident naar incident. De lapmiddelen werken knellend voor de boer die meer een manager is dan een boer tegenwoordig.Vanuit het perspectief zou de kringloop landbouw,die ik voorsta, minder regelgeving nodig hebben. Hierin zijn slimme innovaties van belang om de boer te helpen in plaats te verstikken.

Momenteel wordt 300 miljard gespendeerd aan landbouw subsidies binnen de EU. Nederland krijgt hiervan 700 miljoen.Geen euro wordt in de bodem geïnvesteerd of in echte landbouw innovaties dan alleen maar het laten weglekken in de ‘put’ waar het stinkt. Dus eigenlijk is het rondpompen van de stinkende drijfmest…. Kennis omtrent kringloop landbouw is gebaseerd op onafhankelijk advies en niet door ‘erf verkoop betreders’. Zij hebben geen belang bij een gezond kringloop landbouw. De dieren artsen hebben veel werk als er veel aan de hand is bij de boer.

Het huidige model van intensieve landbouw is gewoon onhoudbaar.

Als we niet richting de kringloop landbouw gaan dan is het scenario ‘ de put dempen als het kalf verdronken is’ .

Een zulk noodzakelijk transitie voor de boer naar kringloop landbouw is te vergelijken met de winkel openhouden voor inkomsten en tegelijk verbouwen. Best wel uitdagend, zeker. Van belang is daarom om eerlijk en juist perspectief te geven aan boeren. De overheid en beleidsbepalers zouden zich moeten inzetten samen om de transitie door te zetten.

Goede landbouw zorgt uiteindelijk voor de natuur, dat is het rentmeesterschap . De slechte methodes zorgen voor eenzijdige egoïsme ,misbruik dieren en de aarde. Moreel en gewetens vol besef bij mensen en boeren speelt hierin ook een grote rol. De vele slechte voorbeelden van burgers, ondernemers maar ook politici die zich alleen maar bezig houden met hun eigen belangen is frustrerend. De probleem veroorzakers hebben geen oplossingen met gezond boerenverstand namelijk.De kloof tussen stedelingen en plattelanders. Te vaak bepalen deze stedelingen hoe het plattelanders zou moeten gaan leven…….

Kringloop landbouw als enige oplossing op aarde.

Zoals al vaker beschreven op deze website zie ik de kringloop landbouw als enige gezonde landbouw op aarde. Zowel de biologische en conventionele landbouw gaan ineen. Alle schadelijke aspecten dienen we te voorkomen met een oplos denkend vermogen. Deze kringloop landbouw noem ik daarom Yellow Agro !

Kringloop landbouw is natuur inclusief, milieu vriendelijk, meer dierenwelzijn en biodiversiteit verhogend. Het brengt ons tot een betere en gezondere landbouw sector. We krijgen ook betere voedsel(voeding)vanuit een rijkere bodem. Hierdoor zou de hardwerkende boer een betere boterham verkrijgen.

Straffen of belonen van boeren?

In de huidige setting bij vele veehouderijen is de kringloop niet of nauwelijks aanwezig. Er wordt extern kunstmest gekocht met bestrijdingsmiddelen. Ook de drijfmest is vervuilend en de koeien worden vaak ook niet bespaard. Dit lijkt allemaal negatief, doch neem ik u mij naar de oplossing.

De boer die natuur inclusief gaat werken is beter af, die zou moeten beloont worden voor zijn harde werk. Hierin is de mens, bodem en dier centraal. Het alleen maar gaan voor geld verdiensten ten koste van dieren en aarde is uitputting !

De vervuilers, die willens en wetens niet anders willen werken, op hun boerderij zouden ook niet de titel boer verdienen. Uiteindelijk is kringloop landbouw ook het accepteren van de schepping en haar biologische leven. Zowel zon-regen-bodem werkt als een ‘ perpetuum mobile’ waarin de koe graast en eet wat zij nodig heeft. De cyclus uitdaging om tot kringloop landbouw te komen is een gezond perspectief voor de boer.

De boer beslist uiteindelijk!

Het is de boer die uiteindelijk beslist op het grote schaakbord in Nederland. Waar een WUR de Koning speelt zijn het de lopers die alles verkennen.Een boer denkt niet in emissies maar in eigen rendement. Emissies controle komen van de Staat en haar partners. Het geheel is complex want de burger, politiek en allerhande milieu organisaties kijken ook mee. Doch de boer wil een gezond verdienmodel zien. Hij betaalt voor vernieuwingen en of aanpassingen op zijn hoeve. Die investeringen doet hij niet als hij alleen emissies kan besparen op de stal, hoeve en of bij uitrijden. Dat is vaak de werkelijkheid in deze type ondernemer. Als we het volgende aanbieden; Stal en uitrij emissies sterk verlagend – schadelijke drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof-minder bemesting per hectare-minder land kosten-hogere rendament gras en melk-minder kunstmest-minder krachtvoer. Als een boer het bovenstaande leest wanneer zou hij/zij werkelijk iets gaan investeringen? De boer beslist!

Verder over boeren visie;

Vele boeren zullen worstelen met de afname van hun producten en het wegzetten op de markten. De angst om minder melk te krijgen uit de koe en of minder efficiënt te scoren. De huidige opkopers en retailers willen zo weinig mogelijk betalen voor bulk producties. Kwalitatieve streek producten zouden een label moeten hebben met het eerlijke verhaal van de hard werkende boer. Bij het uitschakelen van de vee- en krachtvoer bedrijven en kunstmest lobby zijn we al twee grote spelers kwijt. De koeien zoveel mogelijk eigen gras en zij stromen laten eten is de voorkeur.

Door verwaarden drijfmest door UDAR kan de boer veel efficiënter werken ook. Minder ziektes en beter boeren beleid. Dus primair heb je markt nodig en bewuste mensen die uw producten graag voor een eerlijke prijs kopen. Daarom is het bewerken van land door boeren pas lonend als de overheid en EU bestuur de natuur inclusieve kringloop boeren belonen. Dus niet miljarden uitgeven aan vervuilende ‘boeren’ in Europa maar diegene belonen die de kringloop landbouw implementeren. Natuurlijk beheer van de boer zou moeten leiden tot een verstandig landbouw beleid in Nederland. Hierin hoort bovengronds uitrijden van de verwaarde dierlijke mest(geen drijfmest)als regel. Niet als tijdelijke uitzondering.

Tijd voor een gezondere landbouw op aarde met u !