Welke hulp had deze grond nodig?

Wie geeft er echt om? Bodem ademhaling en analyses.

Het meten van biologisch bruikbare energie is onze nieuwe unieke meetmethode die wereldwijd wordt gebruikt voor duurzame zuivel en landbouw. Verder gebruiken en promoten we de High Brix Graden-methode van Carey A. Reams (1903-1985). Energie wordt geassocieerd met de mineralen in voedsel of voer. De energiebalans kan voeding worden genoemd. Verschil tussen gezond of giftig? Energie!

Het is energie die de gezondheid of toxiciteit bepaalt. Voedsel is een energiepakket (Dan Kittredge). De menselijke gezondheid komt voort uit de bodem. Bodem, er zijn 8 essentiële elementen die heel belangrijk zijn voor de bodem: ijzer, magnesium, zink, koper, kalium, fosfor, stikstof en calcium. Waterstof is met 141,9 Mjoule (energie waarde) de hoogste energiedrager op aarde. Elke bodem moet als volgt in 5 stappen worden gecontroleerd: 01) K/mg/ca 02) levende bodem 03) organische stof 04 sporenelementen 05 macro-elementen.

www.highbrixgardens.com: de brix-meting is zeer geschikt om te gebruiken met een refractometer.

Werkwijze voor het meten van de biologisch bruikbare energie in grond, omvattende de stappen van het plaatsen van een grondmonster in een container, het incuberen van het monster en het meten van het zuurstofverbruik.

De biologisch bruikbare energie wordt dan berekend uit de hoeveelheid verbruikte zuurstof in de veronderstelling dat alle zuurstof alleen met waterstof reageert. Het is een doel van de deze uitvinding om een ​​werkwijze te verschaffen voor het bepalen van de uitgebreide nutritionele energie en biologische waarde van het consumerend product, zoals een akkerbouwgewas.

De uitgebreide voedings energie-biologische waarde wordt bepaald door de biologisch bruikbare energie in plantaardig materiaal. Op dit moment is er geen goede methode om de integrale nutritionele energie en biologische waarde van gewassen te bepalen. Er bestaat met name geen methode om de biologisch bruikbare energie ervan te meten.

Yellow Agro gebruikt haar unieke eigen meetsysteem om de beschikbare bio-energie van elk type bodem in MJ (megajoule) te analyseren door middel van ademhaling. Hetzelfde geldt voor uw producten uit de bodem, die de werkelijke waarde van voedingsstoffen en energie die erin zitten, moeten laten zien. Om te vergelijken met de klassieke bodemanalyses, brengen we u deze nieuwe Bodem Quick Scan om de bodem te meten, analyseren en beoordelen in bruikbare potentiële bio-energie, op een schaal van 1 tot 10. Op basis van de Bodem Quick Scan-uitkomst ontvangen boeren een beknopt verslag over bevindingen en aanbevolen re-energizing behandeling.

Een volgende quick scan voor het groeiseizoen van volgend jaar zou een toename van het energieniveau van uw bodem moeten laten zien en dus hogere scores op de bodem Quick Scan-schaal. Hoe rijker de bodem, hoe minder we hoeven in te grijpen. De energiemeting van elke grondsoort in MJ/kg is uniek ten opzichte van de conventionele methoden. Het is de enige manier om uw bodem te voorzien van een energielabel. Bepaling van bodem / wei / product / meststof ademhaling met onze eigen methode geeft betrouwbaarder de energetische waarde in Mjoule. In de Schepping hebben we algemeen beschikbare plantaardige stoffen met een hoge energie de elementaire samenstelling van “C55H72O5N4Mg” is fotono-enzym (eiwit) het bevat 8,4 MJ.kg-1 metaboliseerbare energie en in totaal 33,4 MJ.kg-1. Ter vergelijking: de bekende humuszuren als energiedrager in niet-verrijkte grond bevatten slechts….1.3 MJ.kg-1 energie. Met vergelijkende meting van de ademhaling van de bodems uit Oost-Slowakije (woonde daar van 1996-2011), bleek dat deze bodems zo weinig energie bevatten dat ze als “dood” kunnen worden geclassificeerd. Meten van biologisch bruikbare energie in Mjoule door ademhaling.

De huidige stand van de technologie is dat ik geen tijd en reden had om dit verder te ontwikkelen. De desinteresse  in de landbouw is niet alleen dat men voortgaat in raamwerken die geen oorsprong hebben bij God.

Het is algemeen bekend dat de bodem als ecosysteem een ​​symbiotische relatie heeft met het planten ecosysteem. Om ervoor te zorgen dat deze twee ecosystemen op een efficiënte manier kunnen leven en bloeien, moeten ze zonne-energie efficiënt omzetten in biologisch bruikbare energie en tegelijkertijd de dragers van deze energie recyclen die als voedingsstoffen worden beschouwd van de organismen die in deze ecosystemen leven. Dergelijke biologisch bruikbare energie wordt in het bodemecosysteem overgedragen van het ene organisme naar het andere door middel van de energiestroom die bekend staat als de voedselketen van het bodemecosysteem.

De bestaande bodem ecosysteem behandeling Agro technologie voor het verbouwen van akkerbouwgewassen heeft dit ecosysteem alleen behandeld door middel van mechanische verkruimeling van de materie om het voedingsbodem van de gewaszaden te creëren. Daarbij wordt het gehalte aan biologisch bruikbare energie in een dergelijk zaaibed, die nodig is om de benodigde wortel rizosfeer te creëren met betrekking tot de stroom van biologisch bruikbare energie van het planten fotosysteem naar het bodemecosysteem, en na de accumulatie geleidelijk terug naar als de voortplantingsorganen van het plantenorganisme, wordt het creëren van de energieproductie van akkerbouwgewassen NIET gecontroleerd of gemeten. De essentie van de technische oplossing Boven genoemde nadelen van de bestaande stand van de techniek worden voor een groot deel opgeheven door de wijze van meting van het gehalte aan biologisch bruikbare energie in bodem, in een meststof of in het plantaardig materiaal door middel van beademingsapparatuur. Dit dient om de biologisch bruikbare energie van de bodem in MJ/M² vast te stellen door middel van de ademhaling van een gemeten bodemmonster van 100 gram op een oppervlakte van 0,015 M² uit de gemeten waarde van de gewichtshoeveelheid van de ingeademde zuurstof bij constante vegetatie temperatuur van 25 graden Celsius voor de periode energie van 120 MJ/kg met zuurstof als lossingsmiddel van deze energie in het rantsoen van 1:8 vormt de H2O- verbinding volgens geldige combinatie verhouding 1 Kg H + 8 Kg O = 9 Kg H2O + 120 MJ.


Icoon voor Geverifieerd door de community

Whey electrolyzer eletrolysis shows the background of your WHEY

Whey electrolysis is important to dissolve acidic elements, silicon compounds, organic minerals, molybdenum and silicon, copper, sodium, bacteria, organophosphorus (chemical fertilizer, detergent and pesticides), iron, zinc, inorganic salt dirt, heavy metals, manganese, cadmium etc.