Denkt u dat het bovenstaande plaatje de vorm is van de aarde? Indien ja kan ik u dat niet kwalijk nemen. We zijn namelijk op de school, thuis en door onze media voorgehouden dat we op een bolle spinnende aarde zouden leven. Deze aarde wordt een planeet genoemd die nog eens in vacuüm met duizelingwekkende snelheden om een zon zou draaien etc etc etc.

Bekijken we het plaatje dan hebben ze de tractor bovenop de bol gezet. Zou het u vreemd lijken dat ze dit aan de onderkant van de bol deden? Juist.

Een luguber idee deze bolle aarde zou draaien in een nutteloze niet bestaande universum.

Deze fictie tekening(bovenstaand) wordt goed verkocht schijnbaar. Deze landbouw is niet mogelijk omdat u daar niet kan komen. De Mars is niet eens een planeet, maar hooguit een aanduiding van een plasma vorm binnen of in het gewelf wat u ziet. Er is geen enkele telescoop of sterrenkijkere die u een stel bolle draaiende planeten laat zien. De plaatjes van een zogenaamde bolle aarde zijn door mensen zelf gemaakt. Als mens heeft men deze fictie tot “wetenschap” verhoogd. Dat neem ik de wetenschap kwalijk dat het kwakzalverij en broodje aap is. Het beliegen van de massa mensheid met ongezonde levensvormen en goddeloze ficties.

Dat de zogenaamde hoog opgeleide mensen mee gaan in dit soort fictie is dat ze te complex denken vanuit een tunnelvisie. Daarbij nog eens hun eigen belangen om vooral niet out of the box te zijn voor hun omgeving. De media en onze schoolboekjes zetten u vast in dit soort ongezonde denkpatronen.

Hieronder kunt u mee kijken naar een video waar de zogenaamde USA ‘bevrijders’ de aarde trakteerde met bommen en granaten. Deze industrie zorgde na de tweede wereld oorlog voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Chemical farming als zogenaamde moderne landbouw ofwel ‘green revolution’. Het is ook dezelfde USA die de meest grove wetenschappelijke leugens bracht over aarde. Denk ook aan het heliocentrische model, ruimtevaart en atoombommen onzin. En dan nu ook chemical farming en uw broodje hamburger….

Vanuit mijn nauwkeurige onderzoek en kennis uit de Bijbel is het bestaan van een heelal(universum) lariekoek. Neem nou eens de onzin dat wij zouden leven op een ronde bolle aarde die met 100.000 km per uur om een zon zou draaien. Nergens kunt u leren op school dat u ergens rekening mee moet houden met de kromming op aarde. Bij een brug van bijvoorbeeld 55 km lang zouden onze ingenieurs rekening moeten houden met een kromming van 230 meter. U voelt het al aan, niemand houdt zich met een kromming coëfficiënt bezig. Zo ook niet in de luchtvaart. Vliegtuigen starten en landen zonder dat de aarde draait uiteraard. Of om zijn eigen as en dat men rekening houdt met een kromming. Als een helikopter opstijgt uit Amsterdam en 2 uur lang op 5 km hoogte zou blijven cirkelen, dan landt hij daarna weer in ……. Amsterdam! Bij een rond draaiende bol kan dit nooit.

Op mijn website www.willibrordusvanderweide.nl ga ik wat uitgebreider in op de bolle aarde planeet en haar wetenschappelijke leugen.

Platte aarde bracht plattelanders voort en nooit bollelanders.

Bij de platte aarde is de buitengrens Antartica(ijsmuur). De zogenaamde noordpool zie je in het midden. Er zijn twee hemellichamen die rondcirkelen binnen het gewelf, namelijk zon en maan.

De geschiedenis van de theorie van een bolle aarde kwam eigenlijk rond 1500 op gang. Het was een zekere N.Coopernicus uit het Duits-Poolse gebied die nogal aan de weg timmerde. De reformatie speelde ook de wetenschap in de kaart die plots deze theorie en onzin kon misbruiken voor hun nobele doelstellingen. Zo werd de Katholieke Kerk hervormd in een mengeling van heidense waanideeën. God die alles schiep, werd verder gedegradeerd door de zogenaamde hervormers. Het waren de Socinianen in de 16de en 17de eeuw die de zuivere aanbidding van God wilden herstellen. Ze werden vervolgd door de hervormers en vaak vermoord. De Socinianen geloofden niet in de onzin van Copernicus en Galilea. Ook verwierpen ze de drie-eenheid dogma en de goddelijkheid van de mens Jezus Christus, de Nazireeër. En terecht volgens mij.

Wat heeft dit met landbouw te doen? Hiermee wil ik u uitleggen dat er geen landbouw op een bolle aarde mogelijk is. Er zijn ook geen GPS-systemen en satellieten. Onze hele moderne communicatie en navigatie speelt zich af met masten, zenders en kabels in en op de grond. In de zee liggen kabels naar andere continenten.

Zaken als ruimtevaart zijn gewoonweg technisch onmogelijk, lieve mensen. Wellicht shockerend, maar u kan het zelf ook eens serieus gaan onderzoeken.

Zon en maan(hemellichamen) zijn binnen het gewelf. De aarde is plat en waterpas. In het gewelf zien we de zogenaamde plasma’s die als planeten zijn ingekleurd door de mens. Ook de sterren zijn niet meer dan trillende vormen in de rand van het gewelf. Akoestisch vibreert het hoogstwaarschijnlijk  in het water rand.

Planeten, melkwegstelsels bestaan niet, zo ook de hele ruimtevaart en haar astronauten. Het is een grote nepperij wat afbreuk doet aan God den Schepper. Eigenlijk bevinden we ons na ettelijke duizenden jaren mensheid in een camping niveau van leugens. De Bijbel belooft een nieuwe aarde(Openbaringen 20, 21 en 22), wat een nieuw systeem is en die zal er komen binnenkort. Door de wederkomst van de mens Jezus Christus!

Het goede nieuws is wel dat God bestaat en dat alle mensen schepselen zijn die wel of niet bewust voorgelogen zijn.

Daarom sta ik op want ik kan niet anders…………zoals Maarten Luther in 1517 zich tegen zijn kerk(instituut)keerde.