De Stichting Yellow Agro is de eigenaar van Yellow Energy BV. Het beoogt het promoten van regeneratieve kringloop landbouw op aarde. Zoals eerder in het voorwoord te hebben geschreven is dit de enige website en Stichting die God & Landbouw promoot op aarde. Dit zonder enig gekleurde religie invloed.

Doel? Het begin van het 1000-jarige regering onder leiding van de mens Jezus van Christus (van Nazareth) in te luiden op de platte en stationaire aarde

De komende jaren wens ik als oprichter dat er enige projecten komen. Hierin kunt u als sympathisant of gelovige meedoen.

Wilt u uw bijdrage leveren in daad dat kan via Stichting Yellow Agro per bank ABN-AMRO op onze rekening nummer   NL 40 ABNA 0105 4455 33

Mocht u oprecht geïnteresseerd in onze missie en projecten neem contact op via;

yellowagro@gmail.com           Tel/WhatsApp/Telegram +31623360058           Ten name van Dhr. W.A. van der Weide

.