U kan participant worden van het unieke gedachtegoed van Stichting Yellow Agro met God!

We zijn de enigen op aarde die God&Landbouw zuiver benoemen met moed en geloof. Dit zonder religieuze invloeden en interpretaties van kerkgenootschappen en andere geloofsstromingen. Wij geloven in de zuivere aanbidding op basis van nauwkeurige kennis naar God toe. Deze claim vindt je niet terug in religies en genootschappen(Romeinen 10:2). Na jarenlange speurtochten en studies is deze conclusie tot stand gekomen. Bij een doorleefd geloof kunt u rustig ons bevragen is ons uitgangspunt. Vrijheid van mening,door geloof in God, laat zich niet verstikken.

De oproep van de voorzitter;

Begrijp dat God&Landbouw weinig medestanders zal geven(Matheus 7:14)in dit huidige systeem op aarde.

Duidt dit op pessimisme? Neen !

De manier hoe mensen in dit wereldsysteem denken en doen zijn mijns inziens vertroebelde en misleidende levensverwachtingen. Ben van mening dat zuiverheid Gods niet iets is dat vanuit school, religie en media systeem kwam of zal komen. De meest verwrongen ideeën over landbouw(met haar verdienmodellen) stuit op gewetensvolle weerstand bij rechtvaardige mensen.Ook de tendens dat alles duurzaam dient te zijn is nog geen reden dat God hierin wordt erkend als levergever en Schepper. Vindt u dat ook?

Mensen die ernstig op zoek zijn naar God en antwoorden willen stuiten op weerstand door omgeving, familie en het consensus narratief.

De grootste mens op aarde ooit, Jezus Christus,waarschuwde voor de Duivel en al zijn ijdele levensvormen. De Bijbel is de leidraad waarin raad wordt gegeven om deze tijden door te komen. Denkt u ook dat u kan bijdragen in wijsheid en of anders in de missie God&Landbouw, laat het mij weten.Uiteindelijk is een geloof zonder gezonde werken…….dood.(Jacobus 4:8)

Moedige mensen die op aarde het rentmeesterschap met God ambiëren. Wat is dit toch mooi !De belofte van God dat alle dingen recht zullen worden gezet. Dat er alleen plaats is voor de zuiveren en rechtvaardigen van hart op aarde(Psalm 37;11). Die zullen onbepaald komen te leven, zonder ziekte en dood.

Hierin speelt de juiste landbouw een cruciale rol(Genesis 8;22). Deze kleine Stichting heeft grote ambities op aarde. Daarom roep ik op als voorzitter om mee te doen. Ergens kunnen we onze zaden vruchtbaar maken op de aarde(Genesis 8:22). Zoals Jezus Christus liet opschrijven in Johannes 6 vers 27, dat we niet gaan werken voor voedsel dat vergaat…..maar voor eeuwig leven!

Hoe praktisch participeren?

Een oproep aan alle gewaardeerde liefhebbers van God&Landbouw is om geheel onafhankelijk van banken en commerciële investeerders te bouwen.Daarom vraag ik aan de mede burger om praktische en financiële steun voor het meebouwen aan onze projecten. Uw eigen woon en leef plek samen met ons bouwen! Bijvoorbeeld op kleinschalige wijze een boerenhoeve in Georgië. Dat ook als ons gezamenlijke centrum van uitwisseling en kennis.

Met liefde voor de Schepping en hoop te behouden op de wederkomst van Jezus Christus ,de mens, op aarde. Heeft u interesse om mee te doen in woord en daad?

Schrijf naar yellowagro@gmail.com of neem contact op met de voorzitter in persoon op 0623360058(ook Whatsapp)

Laat uw licht schijnen……..over de ooit heilige akkers Gods die er komen!

Voorzitter W.A. van der Weide, 2023.

Stichting Yellow Agro

NL 40 ABNA 0105 445 533 (ABNAMRO Bank , Arnhem)